Spolupracující subjekty

Mezi naše významné spolupracovníky patří:

Česká společnost pro jakost

ÚNMZ

ČVUT

Rada kvality České republiky

VŠB TU Ostrava, FMMI,  katedra kontroly a řízení jakosti

 20141125-192335_0340-narodni-cena-prazsky-hrad

prof. Ing. Růžena Petříková, CSc., VŠB TU Ostrava a Ing. Pavel Ryšánek, SOK. Členové Rady kvality ČR, tentokráte v roli předávajících v soutěži Národní ceny kvality ČR.