Naše služby – poradenství v systémech řízení

 • Nové služby - poradenství pro top manažery: Nabízíme individuální služby pouze pro top manažery firem. Součástí je školení, koučink a poradenství v oblasti systémového a procesního řízení v konkrétní firmě. V rámci služeb také nabízíme terapeutickou pomoc v krizi top manažerům při řízení podniku. Garantujeme 100% mlčenlivost, důvěrnost a loajalitu. Top manažerům nabízíme individuální poradenské a terapeutické rozhovory včetně nácviku relaxačních technik nebo hypnózy. V rámci hypnózy připravujeme na mimořádně obtížná jednání.
 • Nové služby v poradenství managementu - reorganizace: Pokud Vás trápí nízká efektivita Vašich zaměstnanců, obraťte se na nás. Jsme schopni Vám poskytnout poradenství v restrukturalizaci procesů, činností a při reorganizaci firmy. Přebíráme za Vás v zastoupení  jednání se zaměstnanci - nechte je na nás se všemi důsledky, počínaje od analýzy, nastavení účinného postupu činností s jasně definovanými metrikami pro opakované vyhodnocování činností a výkonnosti zaměstnanců. Vytvoříme pro Vaši firmu plán reorganizace a restrukturalizace. Reorganizaci včetně personální agendy a jednání se zaměstnanci převezmeme za firmu.
 • Poskytujeme poradenství, koučink a zavádíme systémy řízení podle modelu EFQM v soutěži Národní ceny kvality České republiky. Naši klienti, které vedeme v systémovém řízení podniků, se účastní prestižních manažerských soutěží v České republice a vyhrávají je. Specializujeme se na model Start, Start plus a na model Excellence. Naše služby jsou nejvýhodnější na trhu s garancí úspěchu a přidané hodnoty pro firmu.

20141125-205353_0818-narodni-cena-prazsky-hrad

Ocenění manažeři a představitelé státní správy a samosprávy v rámci Národní ceny kvality ČR 2014. Náš oceněný klinet, SOŠMPT, je vítězem Národní ceny v modelu Excellence (EFQM, 4 star Recognized for Excellence)

 

 • Poradenství v oblasti managementu a řízení podniku (Management Consulting, Risk Consulting)

20141125-191001_0263-narodni-cena-prazsky-hrad

 • Interní audit kvality (pro systémy ISO, C-o-C, EMAS, HCCP)
 • Implementace ČS EN ISO 9001:2009
 • Vzdělávání – semináře v podnicích
 • Poradenství a vedení při dlouhodobém budování systému podle EFQM

20141125-190016_0198-narodni-cena-prazsky-hrad

 • Interní audity procesů a organizace při restrukturalizaci organizace nebo její reorganizaci
 • Interní audity v případě podezření na trestnou činnost zaměstnanců
 • Běžné interní audity kvality
 • Podpora vedení firmy při externích auditech
 • Psychologická podpora manažerům při zátěži a zvládání krizových situací (individuální konzultace)
 • Návrhy na nápravná opatření a podpora při jejich zavádění
 • Projektové řízení a projektové poradenství -
  nabízíme služby komplexního projektové řízení a sestavení projektu na „klíč“ (týká se Operačního programu OPLZZ, OPPA, OPVK, Erasmus, Leonardo). Vedle poradenství k sestavení projektu, projektovou žádost formulujeme a podáme za Vaši firmu, NNO nebo školu. Vybereme Vám vhodné spolupracovníky a spolupracující subjekty. Pomůžeme Vám při řízení samotného projektu, jsme schopni vést úspěšné krizové řízení, pokud je takové nutné, během projektu, pomůžeme Vám při auditech projektu řídícími orgány.
 • Krizové řízení a pomoc s krizovým řízením v reálné situaci
 • Poradenství v oblasti vzdělávání zaměstnanců, ale i s pracovní agendou v případě restrukturalizace a reorganizace
 • Mystery shopping
 • Pomoc a diagnostika nedostatků ve společnosti spolu s realizací nápravných opatření před kontrolou dozorujících orgánů (externí auditor, HS, ŘO pro projekty, Inspektorát práce aj.)
 • Nezávislá kontrola projektu nebo projektové žádosti, korektury
 • Inovace pro Vaši firmu
 • Příprava na novou normu ISO 9001:2015

 

Naše spolupráce může být krátkodobá podle uvedené nabídky včetně jednorázového zavedení a přípravy na externí certifikační audit

Nebo

Dlouhodobá – která Vás a Vaši firmu povede k vybudování excelentní úspěšné a oceňované firmy. V tom případě Vám nabídneme:

 • Analýzu konkurenčního prostředí
 • Analýzu potřeb a očekávání zákazníků, práce s potenciálem vytváření klíčových hodnot pro zákazníky
 • Předložení návrhů pro koncepční a strategické dlouhodobé řešení včetně zpracování – vytváření předpokladů pro trvale udržitelnou budoucnost
 • Návrhy opatření pro implementaci úspěšné strategie a vize
 • Podpora rozvíjení systému řízení podle kompetencí pracovníků
 • Podpora využívání kreativity, inspirace a integrity
 • Mediální podporu tvorbou tiskových zpráv a jejich distribuce
 • Vytváření sítí a platforem pro budování úspěšné spolupráce a rozšiřování vlivu
 • Zpracování návrhů a podpora legislativních změn
 • Podpora trvalého dosahování vynikajících výsledků, zaměření na soubor klíčových výsledků společnosti
 • a jiné, dle zadání