Odvětví

Odvětví, ve kterých máme zkušenosti s poskytováním odborných poradenských, expertních nebo hodnotitelských služeb jsou:

 

  • Veřejná správa (MŠMT, MPSV, MZ, MV, KÚ Libereckého kraje, KÚ Pardubického kraje aj.)
  • Vzdělávání (HTP Ostrava)
  • Lesnictví (Less a.s., Lesy ČR)
  • Školy (SOŠMPT, PB VOŠ a SŠM aj. umělecké školy) a NNO
  • Obchodní firmy (Techo, a.s)
  • Malé firmy (Extra)
  • Poradenské firmy (Polytechna)
  • Výrobní průmysl (Panasonic, Škoda Auto aj.)
  • Cestovní ruch

A další – viz Naši klienti

20141125-203156_0690-narodni-cena-prazsky-hrad